Lunar Banks Ordlista

Här kan du läsa igenom vår ordlista med vanligt förekommande ord hos oss på Lunar.

Odette avatar
Skrivet av Odette
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi förstår att det kan vara klurigt att hänga med bland alla ord i bankvärlden. Därför har vi byggt en ordlista med vanliga bankord som kan dyka upp hos oss på Lunar. Ordlistan är anpassad efter våra tjänster — konto och kort, lån, krypto och Invest. Vi har också samlat andra generella banktermer som kan dyka upp lite var som helst i vardagen.


Konto och kort

 1. Abonnemang: När man regelbundet betalar för tillgång till en tjänst eller produkt under en bestämd period. Det ger kontinuerlig tillgång mot en avgift. Vi på Lunar Bank erbjuder exempelvis fyra abonnemang — Light 0 kr/månad, Standard 29 kr/månad, Plus 79 kr/månad och Unlimited 149 kr/månad. Alla abonnemang är anpassade med förmåner efter olika behov och med en prisklass därefter.

 2. Bankgiro: Bankgiro är en betaltjänst som låter organisationer och företag ta emot betalningar från sina kunder via ett unikt numeriskt identifieringsnummer. Du behöver ange företagets bankgiro när du betalar exempelvis en räkning för att betalningen ska hamna rätt.

 3. Debetkort: Ett betalkort utfärdat av en bank, kopplat till ett konto, som gör det möjligt för kunder att handla och ta ut pengar. Lunar Banks kort är debetkort från Visa.

 4. Inbetalning: Att göra en inbetalning innebär att du betalar tillbaka pengar till en mottagare enligt överenskommelse. Exempelvis som när du betalar till en del av återbetalningen på ett lån, eller när du betalar medlemsavgiften till en förening.

 5. Insättning: En insättning är när du sätter in pengar på ett bankkonto.

 6. Insättningsgaranti: Insättningsgaranti är en skyddsåtgärd som säkerställer att pengar som placeras på bankkonton skyddas i händelse av att en bank går i konkurs. Om det inträffar ersätts kundernas pengar upp till ett visst belopp för att skydda kundens besparingar. Dina pengar hos Lunar omfattas av den danska insättningsgarantin upp till ett värde av 100 000 EUR, vilket motsvarar ca 1 miljon svenska kronor.

 7. Kontosaldo: Den totala summan pengar som finns tillgänglig på ett konto vid en given tidpunkt.

 8. Ränta på ränta: Ränta på ränta-effekten är när den intjänade sparräntan betalas ut till ditt konto, och nästa ränteperiod beräknas baserat på ditt ökade saldo. Det innebär att du får avkastning på ditt sparade belopp inklusive intjänad ränta, vilket gör att pengarna växer av sig självt över tid. Hos Lunar tjänar du ränta-på-ränta genom att vår sparränta betalas ut månadsvis.

 9. Sparkonto: Ett konto som tillåter kunder att sätta in pengar och tjäna ränta på dessa. Lunars bankkonton (ej aktie-och fondkonto eller ISK-konton) är en typ av sparkonto, eftersom att du automatiskt tjänar ränta direkt när du sätter in pengar på ditt konto.

 10. Sparränta: Sparränta är en typ av avkastning du som kund tjänar på att ha dina pengar insatta hos banken. Räntan varierar ofta mellan banker och kontotyper. Man vill gärna få en så hög sparränta som möjligt. Sparränta kan också kallas för inlåningsränta, innebörden av dessa två är densamma. Lunar har en sparränta som kunder tjänar på sina insatta pengar.

 11. Top Up: Att göra en top-up är att lägga till pengar på ett bankkonto, som ett sparkonto, debetkort eller förbetalda kort.

 12. Upplupen ränta: Ränta som har tjänats men ännu inte har betalats ut. Hos Lunar betalas sparräntan ut vid månadsskiftet. Därför är den upplupna räntan hos Lunar den intjänade sparräntan från början av månaden som inte ännu betalats ut till konton, för att månadsskiftet inte nåtts.

 13. Utbetalningsdag: Dagen då pengar blir tillgängliga för mottagaren, vanligtvis genom insättning på ett bankkonto eller genom att mottagaren får en fysisk betalning. Det kan exempelvis vara dagen då du får in din lön från din arbetsgivare eller dagen du får in ditt CSN-bidrag till ditt konto.

 14. Uttag: Det är precis som det låter — ett uttag är när du tar ut pengar från ditt bankkonto. Till exempel genom att göra en överföring till ett annat bankkonto eller ta ut pengar från en bankomat.


  Lån

 15. Administrationsavgift: Administrationsavgift är en avgift som banken tar ut för att täcka kostnaderna för att exempelvis hantera och administrera ditt konto, lån eller andra finansiella tjänster. Det kan exempelvis vara en avgift för hanteringstid från ett företag om du väljer att få en fysisk faktura.

 16. Amortering: Amortering är processen att regelbundet återbetala en skuld eller ett lån, exklusive räntan och eventuella avgifter, över en bestämd tidsperiod.

 17. Amorteringsfrihet: Som låntagare kan man i vissa fall erbjudas amorteringsfrihet. Det innebär att du under en avtalad period endast betalar den delen av din månadsfaktura som avser ränta, och därför inte betalar av din skuld.

 18. Annuitetslån: Annuitetslån innebär att låntagaren betalar samma belopp regelbundet, vanligtvis månadsvis, som täcker både ränta och återbetalning av lånet. Räntan minskar med tiden medan amorteringen ökar. Det är en vanlig typ av lån.

 19. Autogiro: Autogiro är en betaltjänst som gör det möjligt för dig att automatiskt betala återkommande räkningar efter att du har gett ditt godkännande en gång. Det är vanligt att använda autogiro som betalningsmetod för betalning av lån, mobilabonnemang och prenumerationer. Företaget drar då pengar från ett av dina bankkonton automatiskt, ofta månadsvis.

 20. Avbetalning: Avbetalning är processen att återbetala en skuld, som ett lån, genom att göra regelbundna betalningar över tid, som inkluderar både ränta och betalning av lånet. Till exempel om du gjort ett större inköp, men valt att betala ett mindre belopp varje månad istället för allt vid samma tidpunkt.

 21. Betalningsanmärkning: En betalningsanmärkning är en notering som registreras när en person eller företag inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden i tid, som att inte betala räkningar eller lån i enlighet med avtalade villkor. Det är som en “prick” hos kreditupplysningsföretagen, som kan påverka kreditvärdigheten och kvarstår i 3 år. Betalningsanmärkningar skapar ekonomiska begränsningar och problem med att exempelvis kunna ta ett lån, starta ett abonnemang eller hyra en lägenhet.

 22. Bunden ränta: En ränta på ett lån som förblir oförändrad under en angiven tidsperiod, vilket ger låntagaren stabila räntekostnader. Det kan vara högre än rörlig ränta initialt men skyddar mot plötsliga ränteökningar. Det är vanligt att besluta om bunden eller rörlig ränta på till exempel bolån.

 23. Dröjsmålsränta: En extra ränta som företag har rätt att debitera om kunder inte betalar i tid enligt avtal. Syftet kan vara att företag ska kompenseras för de förlorade intäkter eller administrativt arbete som krävs när en betalning inte sker i tid.

 24. Effektiv ränta: Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån, inklusive ränta och eventuella avgifter, uttryckt som en årlig procent. Den ger en bättre bild av den verkliga lånekostnaden än exempelvis nominell ränta.

 25. Förfallodag: Det är den specifika dagen då en betalning behöver betalas enligt ett avtal. Till exempel är en förfallodag sista angiven dag för att betala en faktura på ett lån.

 26. Förtidslösen: När en låntagare betalar tillbaka ett hela sitt lån innan den ursprungliga förfallodagen. Det hjälper låntagaren att bli skuldfri tidigare än planerat, och kan vara till fördel eftersom de kvarstående räntebetalningarna vanligtvis avskrivs.

 27. Inkasso: När ett företag tar hjälp av en tredje part, ett inkassobolag, för att försöka driva in obetalda skulder. Det inkluderar påminnelser, krav och kan leda till rättsliga åtgärder. Det är ofta ett inkassoföretag som kontaktar en person eller ett företag som inte betalat sina fakturor eller skulder.

 28. Kapitalkostnad: Kapitalkostnaden indikerar den totala kostnaden för ett lån under hela dess avtalade tidsperiod. Det är hela summan du kommer att ha betalat i form av räntor och avgifter när lånebeloppet har återbetalats fullständigt. Genom att jämföra kapitalkostnader blir det uppenbart vilket lånealternativ som erbjuder den lägsta kostnaden.

 29. Kapitalskuld: Återstående belopp av det ursprungliga lånet som måste betalas tillbaka, exklusive räntan. Kapitalskulden minskar med varje avbetalning. Om du har tagit ett lån på exempelvis 10.000 kr och har betalat av 6000 kr, är kapitalskulden 4000 kr.

 30. Kreditupplysning: En kreditupplysning tas ofta för att se över en bedömning av en persons eller ett företags kreditvärdighet och kredithistorik. Det används av långivare för att besluta om att bevilja lån eller kredit.

 31. Kreditvärdighet: Kreditvärdighet är en samlad bedömning på din betalningsförmåga, och bedömningen ger ett mått över hur stor risken är att du inte kan betala tillbaka lån eller skulder. Kreditvärdigheten används av långivare för att besluta om lån. Att ha hög kreditvärdighet är viktigt för bättre lånevillkor.

 32. Kronofogden: Kronofogden är en myndighet som hjälper till att driva in obetalda skulder och genomföra ekonomiska domar. De agerar neutralt och enligt regler för att säkerställa en rättvis process. De kan frysa tillgångar, ta egendom vid utebliven betalning och organisera avbetalningsplaner. Det ger en laglig och strukturerad väg för att hantera skulder och lösa ekonomiska tvister.

 33. Låneskydd: En frivillig försäkring som du kan köpa kopplat till ditt lån. Försäkringen ska täcka betalningen av ditt lån om du blir arbetslös eller sjuk, eller om din medlåntagare dör.

 34. Medlåntagare: En person som ansöker om ett lån tillsammans med huvudlåntagaren och delar det ekonomiska ansvaret för lånet.

 35. Nominell ränta: Den nominella räntan är räntan du betalar på ditt lån, exklusive eventuella avgifter på lånet. Den uttrycks vanligtvis som en årlig procentandel. För en mer exakt bild av kostnaden eller avkastningen bör man se över den effektiva räntan.

 36. OCR-nummer: En unik kod och ett särskilt referensnummer som används inom banksektorn för att snabbt och korrekt identifiera elektroniska betalningar och koppla dessa till rätt mottagare eller faktura. OCR-nummer är vanligtvis en lång rad siffror och det är viktigt att skriva in rätt OCR-nummer när man exempelvis betalar en räkning för att företaget ska kunna identifiera din inbetalning.

 37. Ränta: Ränta är en extra kostnad när du lånar pengar och vad du tjänar när du sparar pengar. Det kan helt enkelt vara priset man betalar för att låna pengar, och priset banken betalar för att låna dina pengar. Det är en procentuell avgift baserad på det lånade eller sparade beloppet.

 38. Rörlig ränta: En räntesats på ett lån eller en skuld som kan ändras med tiden baserat på externa faktorer som marknadsräntor. Det kan erbjuda lägre initiala räntor men är mer osäkert än bunden ränta eftersom det kan öka om räntesatserna stiger.

 39. Privatlån: Ett lån som beviljas till privatpersoner för personliga ändamål utan krav på säkerhet. Lån med säkerhet är exempelvis bolån eller billån, där du har din bostad eller bil som säkerhet. Ett privatlån har vanligtvis en högre ränta än ett lån med säkerhet.

 40. STIBOR: STIBOR är en viktig referensränta i Sverige som används för att fastställa räntor på olika finansiella produkter, inklusive lån och sparprodukter. Den baseras på de räntor som svenska banker erbjuder varandra för att låna pengar på kort sikt och fastställs dagligen.

 41. Styrränta: En räntesats, som tidigare kallades reporänta, fastställd av Riksbanken som påverkar andra räntor i ekonomin och används för att reglera landets ekonomi. Höjning av styrräntan kan minska låntagning och ekonomisk aktivitet, och sänkning av styrräntan kan stimulera låntagning och ekonomisk aktivitet.

 42. UC: UC (Upplysningscentralen) är ett företag i Sverige som samlar in och analyserar kreditinformation och kredithistoria för privatpersoner och företag. Långivare använder UC-tjänster för att bedöma kreditrisker vid lån och kreditbeslut. En bra kreditvärdering hos UC är viktig för att få fördelaktiga lån och kreditvillkor.

 43. UC-score: UC-score är en numerisk kreditpoäng genererad av UC (Upplysningscentralen) i Sverige, som representerar en persons eller företags kreditvärdighet baserat på deras kreditinformation. Långivare använder denna poäng för att bedöma risken och fastställa räntor och villkor för lån och kreditprodukter.

 44. Uppläggningsavgift: En uppläggningsavgift är en engångsavgift som tas ut av långivare när de beviljar ett lån eller kredit. Den täcker kostnaderna för att förbereda och administrera lånet. Uppläggningsavgifter tillkommer vanligtvis på första fakturan efter uppstart av ett lån, som en startavgift.

 45. Återbetalningstid: Perioden då en låntagare förväntas återbetala ett lån eller en skuld enligt avtalet, vilken kan variera beroende på lånetyp och överenskommelse. Under denna tid måste låntagaren göra regelbundna betalningar tills hela lånebeloppet är återbetalt.


  Krypto

 46. Blockkedja: En blockkedja är grunden för kryptokurser som Bitcoin. Den fungerar som en offentlig, decentraliserad och transparent bok där alla transaktioner registreras. Informationen lagras i "block" och länkas tillsammans i en "kedja". Blockkedjan gör det möjligt att följa pengar från en plånbok till en annan utan behov av en central myndighet, bank eller andra mellanhänder. Blockkedjan har också utökat sina användningsområden till att omfatta andra typer av digitala tillgångar och företagsapplikationer.

 47. Krypto Coins: Det är en digital valuta som är knuten till blockkedjan. Coin är ett betalningsmedel, som ett mynt och valuta — helt enkelt något man betalar med.

 48. Kryptovaluta: En digital valuta som använder krypto för säkerhet, ofta decentraliserad och baserad på blockkedjeteknik.

 49. Kryptoinnehav: Digitalt innehav av krypto coins. Precis som du kan ha ett innehav av samlade pengar på ditt bankkonto på en eller flera banker, kan du ha ett innehav av krypto coins på en eller flera krypto plattformar.

 50. Lunar Block: Lunar Banks plattform för Lunar Banks blockchain-relaterade projekt, som erbjuder kryptovalutor. Lunar Block omfattas inte av tillsyn av Finansinspektionen (FI), vilket innebär en separat regleringskontext för blockchain-aktiviteter.


  Invest

 51. Aktie: En aktie är en del av ett ägarskap i ett företag. När du äger aktier blir du delägare och har rätt till del av vinst och röst i beslut. Aktier handlas ofta på börsen och kan öka eller minska i värde baserat på företagets prestation och på marknaden. Det är en investering med möjlighet till vinst men också risk för förlust.

 52. Avkastning: Avkastning är vinsten eller ökningen i värde som en investering ger över tid. Det kan vara pengar du tjänar från investeringen, som ränta eller ökat värde. Det visar hur bra en investering har gått.

 53. Courtage: En avgift eller provision som tas ut av en finansiell institution eller mäklare som ersättning för att underlätta och genomföra en handel eller transaktion åt en kund. Det kan vara en fast avgift eller en procentandel av transaktionsvärdet. Courtage tillkommer oftast när man köper eller säljer värdepapper som aktier eller obligationer genom en mäklare. Det är helt enkelt en kostnad för företagets tjänster.

 54. ETF: En "börshandlad fond," även känd som ETF (Exchange Traded Fund) på engelska, är en fond som kan handlas direkt på börsen, precis som vanliga aktier. En ETF följer vanligtvis en underliggande tillgång, såsom ett index, en råvara eller en valuta, och dess värde förändras i takt med utvecklingen av den underliggande tillgången. Detta gör det möjligt för investerare att äga en diversifierad portfölj av tillgångar utan att behöva köpa dem individuellt. ETF:er erbjuder också vanligtvis lägre avgifter jämfört med traditionella fonder.

 55. Fond: En fond är en samling av pengar från flera investerare som används för att investera i olika tillgångar som aktier eller obligationer. Fonder ger diversifiering och professionell förvaltning för att minska riskerna och öka möjligheterna till avkastning. Det finns olika typer av fonder med olika strategier och risknivåer.

 56. Invest-produkt: En investeringsprodukt som ger kunder möjlighet att sätta in pengar i olika finansiella instrument, som aktier, obligationer, fondandelar eller ETF:er, med målet att generera avkastning över tid.

 57. ISK-konto: Ett ISK-konto (Investeringssparkonto) är ett konto där du kan köpa och sälja aktier och fonder utan att behöva betala skatt varje gång. Istället betalar du skatt en gång om året baserat på det totala värdet av ditt konto, vilket kan ge skattefördelar för investerare.

 58. Portfölj: En portfölj är en samling av investeringar som en kund har hos en bank, som exempelvis aktier, obligationer och fonder.

 59. Påminnelse: En påminnelse är ett meddelande som skickas när en räkning eller faktura inte har betalats i tid. Det syftar till att påminna och uppmuntra till betalning för att undvika försenade avgifter eller påföljder, och kan innebära en påminnelseavgift.


  Generellt

 60. Bankdag: En vanlig arbetsdag när banker och finansiella institutioner är öppna för att genomföra transaktioner och tillhandahålla tjänster till kunder. Det är helt enkelt inte helger och allmänna helgdagar.

 61. Banklicens: Banklicens är en officiell tillståndsgivning från en tillsynsmyndighet som tillåter en institution att bedriva bankverksamhet, inklusive att ta emot insättningar, erbjuda lån och utföra andra finansiella tjänster. Det innebär att institutionen har uppfyllt regleringsmässiga krav för att bedriva bankverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

 62. Banksekretess: Principen att banker och finansiella institutioner måste skydda och hålla konfidentiell information om sina kunders bankkonton och transaktioner, med undantag för lagliga krav. Det syftar till att skydda kundens finansiella integritet och förtroende.

 63. Bedrägeri: Ett bedrägeri är när någon medvetet luras eller manipulerar andra för att uppnå oärliga eller olagliga mål för egen vinning, genom att ge felaktig information eller ändra omständigheter. Det kan leda till ekonomiska förluster och andra skadliga konsekvenser.

 64. Borgenär: En borgenär är en person, organisation eller institution som har lånat ut pengar eller gett kredit till en annan part. Borgenären har rätt att få tillbaka de utlånade pengarna eller kräva betalning för den skuld som har uppstått. Det kan vara exempelvis en bank som har gett ett lån till en person eller ett företag. Borgenären har rätt att driva in skulden om låntagaren inte uppfyller sina åtaganden och betalningar enligt avtalet. Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson.

 65. Budget: En budget är en plan för din ekonomi under en period, vilket innebär en förståelse för hur mycket pengar som kommer in och hur pengarna ska användas och/eller placeras. Att använda en budget kan ge större kontroll över din ekonomi och skapa en balans för intäkter och utgifter.

 66. Buffert: En buffert är en summa sparade pengar som kan användas för oförutsedda utgifter, som att bilen behöver repareras eller tänderna behöver lagas. Bufferten kan helt enkelt vara till hjälp när kostnaderna är högre än inkomsterna.

 67. Deklaration: Att deklarera är när en individ eller företag rapporterar sina ekonomiska uppgifter, inklusive inkomster, tillgångar, utgifter och skulder, till skattemyndigheter eller andra relevanta myndigheter enligt skattelagar och regler. I Sverige gör man detta till Skatteverket. Syftet är att fastställa skatteskulder eller skatteåterbetalningar och säkerställa korrekt beskattning.

 68. Deflation: Ett ekonomiskt tillstånd med långvarigt fallande priser på varor och tjänster, vilket kan öka köpkraften av ett lands valuta. Det är vanligtvis förknippat med ekonomiska nedgångar och kan ha negativa konsekvenser som lägre företagsvinster och ökad arbetslöshet. Centralbanker, som i Sverige är Riksbanken, försöker vanligtvis motverka deflation genom att använda penningpolitiska åtgärder för att stimulera ekonomin och öka inflationen.

 69. Faktura: Ett officiellt dokument som säljare skapar och skickar till köpare för att kräva betalning för varor eller tjänster. Fakturan innehåller detaljer om betalningen och förfallodatum för betalning, och används för att underlätta transaktioner och bokföring.

 70. Fullmakt: En formell överenskommelse som ger en person eller organisation rätten att agera på någon annans vägnar och utföra ekonomiska eller juridiska handlingar. Det används ofta inom bankverksamheten för att låta någon hantera bankkonton eller utföra transaktioner för en klient eller kund.

 71. ID-kapning: En ID-kapning är när någon stjäl personlig information som namn eller bankuppgifter, det är en form av bedrägeri där någon använder någon annans uppgifter för egen vinning.

 72. Inflation: Inflation är när priserna på varor och tjänster ökar över tid, vilket gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Medan priserna på samma varor i affären ökar, minskar helt enkelt pengarna i värde.

 73. Inkomst: Inkomst är vad du får in i form av pengar som ersättning för utfört arbete. I många fall innebär detta lön, bidrag, studiemedel eller a-kassa.

 74. Kontoutdrag: Ett dokument som sammanfattar transaktioner, intjänad ränta och andra kontohändelser från ditt bankkonto.

 75. Nettoinkomst: Nettoinkomst är det belopp du får efter att skatter och andra avdrag har dragits från din totala inkomst. Det är det faktiska belopp du får in på ditt bankkonto i form av pengar.

 76. Riksbanken: Riksbanken är Sveriges centralbank som är ansvarig för penningpolitik, finansiell stabilitet och utgivning av pengar.

 77. Räntesats: Det är den procentuella förändringen av pengar över tid, vanligtvis i samband med sparande, lån och investeringar. Hög räntesats för sparkonton innebär snabbare tillväxt, medan låg räntesats innebär långsammare tillväxt.

 78. Utgift: Det man betalar för, som bostad, mat, kläder, telefon och nöjen. Det som spenderas är oftast inkomsten.

Fick du svar på din fråga?