Alle samlinger
Internationale overførsler
Ofte stillede spørgsmål om internationale overførsler
Ofte stillede spørgsmål om internationale overførsler
Få svar på alle dine spørgsmål som f.eks. "Hvad er IBAN?" og "Hvad koster en international overførsel?"
Mathilde avatar
Skrevet af Mathilde
Opdateret i denne uge

Hvad koster en international overførsel

Internationale overførsler er bygget op omkring en kompleks infrastruktur og der er mange parter involveret bag kulisserne. Derfor kan vi desværre ikke gøre internationale overførsler helt gratis.

I Lunar opkræver et fast gebyr på 50 kr. (for overførelser lavet i andre valutaer end NOK, SEK og EUR), samt et kurstillæg på 0,5 %, når der skal foretages veksling af valuta i forbindelse med en international overførsel.

Derudover findes der særlige tilfælde, hvor der kan blive opkrævet et ekstra gebyr, f.eks. ved overførsler som skal håndteres manuelt. Disse priser kan du læse mere om i vores detaljerede prisliste.

Hvilken valuta bør jeg vælge?

Vi anbefaler, at du overfører i den valuta, som matcher valutaen i modtagerens land. Så f.eks. CHF til overførelser til Schweiz, GBP til betalinger til Storbritannien, EUR til betalinger til Spanien, Frankrig, Tyskland, osv. Hvis modtagerens bankkonto er en valutakonto i en anden valuta, anbefaler vi dog, at du vælger den valuta, som matcher kontoen.

Hvad er IBAN?

IBAN står for International Bank Account Number, og består af en landekode efterfulgt af et nummer. IBAN benyttes i det meste af Europa og i en række andre lande uden for Europa. IBAN identificerer både land, bank og den person eller virksomhed, som skal modtage penge.

Hvad er BIC/SWIFT?

BIC står for Bank Identifier Code og er også kendt som en SWIFT-kode - SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT er infrastrukturen bag internationale overførsler, som giver finansielle institutioner adgang til at sende penge på tværs af landegrænser.

BIC er en banks identifikationsnummer og dette bruges også til internationale betalinger. Alle banker har en BIC, som består af 8 tegn. Denne bruges typisk til internationale overførsler til banker i lande som ikke benytter sig af IBAN. Derfor skal man både kende modtagers lokale kontonummer og bankens BIC, når man opretter en overførsel til et land som ikke benytter IBAN-løsningen.

Kan man lave SEPA-overførsler i Lunar?

Ja, det kan man godt!


Har du flere spørgsmål til internationale overførsler, kan du altid kontante vores kundesupport ved at skrive til os via chatfunktionen direkte i din Lunar-app eller ved at ringe til os på: +45 70 60 54 54.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Besvarede dette dit spørgsmål?